Föreningens lån per kvadratmeter är 6 823 kr (2019-12-31)

Föreningens lån per kvadratmeter var 7 226 kr (2018-12-31)

Föreningens lån per kvadratmeter var 7 957 kr (2017-12-31)

Läs mer om föreningens ekonomi i den senaste årsredovisningen från 2019